TIN NHẮN ĐẦU SỐ NGẮN 8×00

Tin nhắn đầu số ngắn

Dịch vụ đầu số ngắn 8x00 - Lợi ích trong tầm tay Dịch vụ đầu số ngắn 8x00 hay còn gọi là dịch vụ tin nhắn tương tác 2 chiều, đây là dịch vụ mà người dùng sẽ nhắn tin theo cú pháp mà doanh nhiệp đăng ký với FPT, sau đó tương ứng với cú pháp mà hệ thống sẽ trả về nội dung tương ứng với cú pháp đó. Ngoài ra, với dịch vụ đầu số ngắn, doanh nghiệp chỉ cần đầu tư hệ thống server để lưu trữ và phản hồi lại các cú pháp của doanh nghiệp mình dành cho khách hàng. Còn lại Doanh nghiệp sẽ hoàn toàn không mất chi phí khởi tạo, duy trì, đăng ký đầu số với FPT. Hơn nữa, với tỷ lệ phân chia cao sẽ giúp Doanh nghiệp có doanh thu cao.
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00
Tin nhắn đầu số ngắn 8x00

Hotline: 0878803999