TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nhân viên kỹ thuật làm việc tại FTI, yêu cầu bằng Đại học về công nghệ thông tin.

NHÂN VIÊN KINH DOANH – HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh các dịch vụ viễn thông dành: Tổng đài, Kênh riêng, Data Center,…. cho nhóm khách hàng Doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, phi chính phủ.

nhan vien hanh chinh van phong fpt

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – HÀ NỘI

Hotline: 0878803999